izobraževanja za podjetjaIzobraževanja za podjetja omogočajo napredek podjetja.

Strokovni razvoj je bistvenega pomena za posameznike znotraj vsakega podjetja, ki si želi delo opravljati kakovostno. Tudi sami prepoznavate potrebe po stalnem izobraževanju vašega strokovnega kadra? Preverite, katera izobraževanja za podjetja, so primerna za vas in vaše zaposlene ter jih opolnomočite z znanji za prihodnost.

Pomen vseživljenjskega strokovnega razvoja

V zadnjem desetletju se veliko govori o pomenu tako imenovanega vseživljenjskega učenja – tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju. Vseživljenjski strokovni razvoj se nanaša na celoten proces spremljanja in dokumentiranja veščin, znanj in izkušenj, ki jih vi in vaši zaposleni pridobivate v formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja v službi ter drugih okoljih. Gre torej za spremljanje vseh izobraževanj, delavnic, predavanj, konferenc ter drugih organiziranih oblik pridobivanja in izmenjave znanj.

izobrazba
Stalno izobraževanje je nujna sodobnega sveta.

Strokovna Izobraževanja za podjetja omogočajo razvoj vsakega zaposlenega, ki predstavlja pomemben del v celoti mozaika vašega podjetja. Spremljanje in beleženje izobraževanj omogoča dokumentacijo naučenega ter vrednotenje pridobljenih znanj. Pri tem je smiselno poudariti, da delodajalci svoje zaposlene spodbujate k izobraževanju in strokovnemu izobraževanju, ki zaposlene motivira – notranja motivacija za učenje je namreč tista, ki zaposlenim omogoča, da od izobraževanja odnesejo največ.

Katera Izobraževanja za podjetja izbrati?

Posamezna znanja in veščine, ki jih potrebuje podjetje, mora določiti podjetje oziroma posameznik znotraj podjetja. Vseh znanj in veščin, ki jih različnih izvajalci izobraževanj ponujajo namreč ne morete uporabiti v vsakem okolju. Določena podjetja potrebujejo splošna znanja s področja prava, druga s področja komunikacije, socialnih veščin, organizacije dela, spet tretja specifičen nabor znanj s področja, ki je v podjetju vodilno. Namenite skupen sestanek ali dva načrtovanju in razmisleku o potrebah vaših zaposlenih, večja podjetja pri tem razmislite na kakšen način zaposlene v podjetju spodbuditi, da ponudijo svoj pogled o tem, kaj potrebujejo, da bodo delali še boljše. Prostor v katerem boste zaposlenim omogočili podajanje lastnih misli in želja, bo dodatno spodbudilo ugodno klimo in delo v podjetju, zaposlenim pa dvignilo občutek notranje motivacije, da ostajajo zvesti vašemu podjetju in vanj vlagajo svoj čas. Pa ne le zaradi plače, pač pa dejanskega občutka, da lahko v podjetju opravljajo delo, ki bo prepoznano, cenjeno in v končni fazi primerno vrednoteno. Prav zaposleni so namreč tisti, ki najhitreje prepoznavajo potrebe posameznega delovnega mesta (ker na njem delajo). Omogočite jim pogoje, ki bodo vrhunsko delo omogočili.

Želimo si izobraževanje s specifičnim naborom znanj

Največja težava na trgu, ki ponujajo Izobraževanja za podjetja, je, da podjetniki pogosto ugotavljajo, da težko najdejo izobraževanje, ki bi bilo primerno zanje in njihove zaposlene. Želijo si namreč specifična znanja, usmerjena v posebnosti lastnega podjetja, kar je mogoče doseči z izbiro izvajalcev izobraževanj, ki so pri pripravi vsebin dovolj prilagodljivi. Pri izbiri izvajalcev izobraževanj torej poiščite izvajalce, ki omogočajo individualni pristop k vašemu podjetju in vsem potrebam vašega podjetja in zaposlenih. Izvajalci in vodstvo podjetja se boste skupaj pogovorili o tem, kakšne so vaše potrebe, katera so tista znanja, ki lahko spreminjajo in izboljšajo vaš način dela ter skupaj izdelali izobraževalni program po meri.

delavci
Delavci prepoznajo potrebe po strokovnih znanjih.

Kako načrtovati Izobraževanja za podjetja?

V podjetju si za začetek jasno zastavite predvidene učinke, ki jih bodo zaposleni pridobili po zaključku izobraževanja. Si želite, da pridobijo predvsem teoretična znanja, ali pa so cilji praktične veščine? V nadaljnjem razmisleku določite v kolikšnem časovnem obdobju si želite učinke izobraževanja – gre za enkratno izobraževanje, ali pa si želite serijo izobraževanj in delavnic, ki bodo učinke pokazale šele čez nekaj mesecev, morda celo let? Odvisno od želenih učinkov zastavite kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih bodo izobraževanja za podjetje prinesle vam in vašim zaposlenim. Pri postavitvi ciljev bodite natančni – določite cilje ter datume, ko želite, da so ti cilji doseženi. Smiselno je, da se o ciljih pogovorite z vsakim zaposlenim ter pri zaposlenih preverite, kje vidijo svojo vlogo v prihodnosti. Od tega je namreč lahko odvisna tudi dolgoročnost vključevanja v izobraževanju, prav tako pa je lahko od novih znanj in posledično vpeljave nove tehnologije, odvisno tudi načrtovanje novih (materialnih) potreb podjetja.

Po zaključku posameznih izobraževanj je ključno, da napredek in priodbljeno znanje oziroma veščine ovrednotite. Vnaprej načrtujte datume, ko boste skupaj predelali pridobljeno znanje in pripravili načrte za naprej. Smiselno je, da v večjih podjetjih delo načrtujete za več mesecev vnaprej – že na začetku predvidite na koliko časa boste vrednotili izobraževanja (lahko vsak mesec, enkrat na tri ali šest mesecev, morda enkrat letno).