Vgradnja sončne elektrarne je donosna naložba. Sončna elektrarna je optimalna izbira, saj vam omogoča pridobivanje brezplačne električne energije za ogrevanje, hlajenje ter ostale električne potrošnike. Strokovnjaki za sončne elektrarne so izračunali, da se vam investicija v sončno elektrarno povrne v približno 7 do 8 letih, nato pa nimate več stroškov za električno energijo. Postanete neodvisni od nihanj cen električne energije. Država spodbuja vgradnjo sončnih elektrarn s subvencijo 180 evrov na kilovat instalirane moči, ponuja ugodne kredite s subvencionirano obrestno mero, kar omogoča odplačevanje investicije s prihranki pri stroških električne energije.

Kakšno moč sončne elektrarne potrebujete?

Za male potrošnike električne energije je na voljo program za vgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo. Priporočljivo je vgraditi moč elektrarne, ki pokrije letno porabo električne energije. Na koncu leta se porabljena in pridobljena električna energija poračunata. V primeru presežka porabljene elektrike je potrebno doplačilo, medtem ko v primeru presežka proizvedene elektrike ni povračila. Priporočljivo je izbrati moč elektrarne, ki ustreza vašim potrebam po električni energiji brez odvečnih kapacitet.

Sončne elektrarne

Koliko električne energije proizvede sončna elektrarna?

Sončna elektrarna dosega največji izkoristek, ko je sonce nenehno pod kotom 90° na sončne celice. Ta optimalni položaj se doseže s sistemi, ki prilagajajo naklon in smer sončnih celic glede na pot sonca. Če so sončne celice fiksno nameščene na strehi (kar trenutno subvencionira Ekosklad), pa učinkovitost niha glede na smer sonca. Idealno je usmerjanje strehe proti jugu s približnim naklonom 35°, kar zagotavlja optimalno izrabo sončne energije, še posebej v poletnih mesecih od aprila do avgusta. Vendar pa večina obstoječih streh ne ustreza popolnoma idealnim pogojem, zato je pomembno izračunati, koliko električne energije je mogoče pridobiti na določeni strehi z 1 kW instalirane moči modulov.

Kako močno sončno elektrarno lahko vgradimo?

Na podlagi moči glavnih varovalk je opredeljena največja možna moč sončne elektrarne, ki jo je mogoče namestiti. V primeru, da letna poraba presega možno moč sončne elektrarne, določene glede na trenutno moč varovalk, lahko povečamo moč varovalk, če to dovoljuje omrežje. Kljub tem omejitvam pa upravljavec električnega omrežja na določeni lokaciji lahko dovoli tudi nižjo moč, če omrežje ne dopušča večjih obremenitev. Pri namestitvi sončnih celic na streho sončne elektrarne imamo različne možnosti, vendar obstajajo omejitve, ki jih je treba upoštevati za doseganje učinkovite investicije z hitro vračilno dobo.

Usmeritev proti jugu za optimalno učinkovitost

Pri postavitvi elektrarne je ključno, da je usmerjena proti jugu, saj je čas sončnega obsevanja na tej strani najdaljši. Pri drugih smereh moramo upoštevati, da bomo potrebovali več modulov za enako moč. Usmeritev proti severu ni priporočljiva, saj je čas sončnega obsevanja na tej strani zelo kratek. Optimalno je namestiti sončno elektrarno na streho stanovanjskega objekta. Če se odločimo za strehe drugih objektov, se stopnja DDV poveča iz 9,5 na 22%. Čeprav je možna namestitev elektrarne na tleh, ta možnost ni subvencionirana, poleg tega pa se obračuna po višji stopnji DDV.

Kakšno površino strehe potrebujem za namestitev sončne elektrarne?

Učinkovitost sončnih celic nenehno napreduje, saj že lahko pridobimo 200 W moči modulov na 1 m2. To pomeni, da lahko 11,2 kW sončno elektrarno namestimo na zgolj 56 m2 strehe. Vendar se dejanska potrebna površina strehe v praksi poveča zaradi standardnih dimenzij modulov in morebitnih ovir na strehi, kot so okna, dimniki in zračniki. Module je mogoče namestiti pokončno ali ležeče, da čim bolje izkoristimo razpoložljive strešne površine. Pri postavitvi sončnih celic je ključno upoštevati, da ne gledajo preko robov strehe, kar ni samo estetsko, temveč tudi nevarno zaradi vetra.

Prosta površina okoli sončnih celic in upoštevanje ovir

Zaželena je vsaj 10 cm prosta površina na vseh straneh sončnih celic. Spodaj je treba imeti prostor vsaj 20 cm ali več, odvisno od potrebe po postavitvi linijskih snegolovov. Če je površina pod streho pohodna, so linijski snegolovi obvezni, saj gladka površina sončnih celic olajša zdrs snega. Linijski snegolovi morajo gledati vsaj 15 cm nad zgornjo površino sončnih celic, pri višjih stranicah ali strehah z večjim naklonom pa je potrebno povečati višino in dodati vmesne snegolove. Prav tako je treba upoštevati minimalne odmike modulov od snegolovov v primeru njihove namestitve.

Subvencije in ugodni krediti za sončno elektrarno

Pred začetkom del je potrebno oddati vlogo za subvencijo in morebiten potreben kredit na Ekosklad. Subvencija znaša 180 € na kW moči sončne elektrarne, kar pri 11,2 kW sončni elektrarni predstavlja 2016 €. Poleg subvencije je na voljo tudi ugoden kredit, katerega pogoji vključujejo trimesečni euribor + 1,3% obrestno mero, najmanjšo višino kredita 1500 € in najdaljšo odplačilno dobo kredita 10 let.